Hos byggevand.nu hjælper vi bygherre med
at overholde forsyningens leveringbestemmelser

Om os

Byggevand.nu er et koncept under en større statsaut. Vvs-Installationsvirksomhed som, har specialiseret sig i entreprisebyggerier for nogle af landets største hovedentreprenører. Vi ønsker at hjælpe bygningsejere, erhverv og industri med, at overholde deres lovpligtige ansvar for sikre midlertidige vandinstallationer uanset om det omhandler byggevandsinstallationer, festivalpladser eller andre steder hvor der er behov for midlertidigt vand. 

Afspil video

Hvad siger lovgivningen?

Vidste du at det er dit ansvar som bygherre at overholde følgende?

Bygningsreglementet § 407 Stk. 3. 
“Sikring mod tilbagestrømning skal ske i overensstemmelse med DS/EN 1717 Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikringer og Rørcenter-anvisning 015 Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer, eller på en måde, som på tilsvarende vis sikrer, at der ikke sker tilbagestrømning af vand i drikkevandinstallationen og vandforsyningsanlægget.”

Rørcenter anvisningen 10.6.1

Det aftagne vand må alene anvendes i forbindelse med bygnings- og konstruktionsfor- mål. Der er således ikke tale om vand, der kan anvendes til menneskeligt forbrug.

Der kan laves en aftale med vandforsyningsselskabet om, at vandet kun aftages over en kortere periode. Der skal etableres en tilbagestrømningssikring der sikrer, at intet vand kan strømme fra byggepladsen retur til vandforsyningsnettet.

Da det er usikkert, hvad den interne installation kan komme i kontakt med, skal der etableres en kategori 5 tilbagestrømningssikring, hvilket vil kræve et luftgab.

Vand der både skal anvendes til byggeformål og drikkevand i byggeperioden

Denne type af installationer skal sektioneres således, at det er sikret, at drikkevand for- bliver rent drikkevand, samtidig med at det sikres, at vandet til byggeformål er tilstræk- keligt sikret mod tilbagestrømning. Dette kan gøres ved hjælp af en zoneopdeling. Ved zoneopdeling forstas opdeling af installationen efter mediumkategorier.

Vores byggevandscontainere​

Vores containere er udstyret med klasse 5 anlæg, som sikrer mod tilbagestrømningen af inficerede vand. Det opstår ofte på byggepladser. 

Den er installeret med en klasse 4 ventil, som vi forsyner vores skurby, sanitære forhold og de steder hvor at medarbejderne de skal kunne tappe drikkevand på byggepladsen. 

Du kan hos os få en byggevandscontainer til dit projekt, bygge ud fra de specifikationer, som du ønsker. Du får en container der indeholder de korrekte tilbagestrømningssikringer, i henhold til gældende lovgivning, sikrer et korrekt vandtryk på din byggeplads med et integreret trykforøgeranlæg, alt sammen pakket ind i en frostsikret isoleret container, lige klar til at køre ud til dig. 

Hvad siger lovgivningen?

Vidste du at det er dit ansvar som bygherre at overholde følgende?

Bygningsreglementet § 407 Stk. 3.
“Sikring mod tilbagestrømning skal ske i overensstemmelse med DS/EN 1717 Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikringer og Rørcenter-anvisning 015 Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer, eller på en måde, som på tilsvarende vis sikrer, at der ikke sker tilbagestrømning af vand i drikkevandinstallationen og vandforsyningsanlægget.”

Rørcenter anvisningen 10.6.1

Det aftagne vand må alene anvendes i forbindelse med bygnings- og konstruktionsfor- mål. Der er således ikke tale om vand, der kan anvendes til menneskeligt forbrug.

Der kan laves en aftale med vandforsyningsselskabet om, at vandet kun aftages over en kortere periode. Der skal etableres en tilbagestrømningssikring der sikrer, at intet vand kan strømme fra byggepladsen retur til vandforsyningsnettet.

Da det er usikkert, hvad den interne installation kan komme i kontakt med, skal der etableres en kategori 5 tilbagestrømningssikring, hvilket vil kræve et luftgab.

Vand der både skal anvendes til byggeformål og drikkevand i byggeperioden

Denne type af installationer skal sektioneres således, at det er sikret, at drikkevand for- bliver rent drikkevand, samtidig med at det sikres, at vandet til byggeformål er tilstræk- keligt sikret mod tilbagestrømning. Dette kan gøres ved hjælp af en zoneopdeling. Ved zoneopdeling forstås opdeling af installationen efter mediumkategorier.


Vores byggevandscontainere​

Vores containere er udstyret med klasse 5 anlæg, som sikrer mod tilbagestrømningen af inficerede vand. Det opstår ofte på byggepladser. 

Den er installeret med en klasse 4 ventil, som vi forsyner vores skurby, sanitære forhold og de steder hvor at medarbejderne de skal kunne tappe drikkevand på byggepladsen. 

Du kan hos os få en byggevandscontainer til dit projekt, bygge ud fra de specifikationer, som du ønsker. Du får en container der indeholder de korrekte tilbagestrømningssikringer, i henhold til gældende lovgivning, sikrer et korrekt vandtryk på din byggeplads med et integreret trykforøgeranlæg, alt sammen pakket ind i en frostsikret isoleret container, lige klar til at køre ud til dig.